-

อัตราค่าลงทะเบียน

 

-
-
ล่วงหน้า (early bird)
ก่อน 31 ม.ค. 2562

นิสิต-นักศึกษา

2,000.-

คณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป

3,000.-

Standard
หลัง 31 ม.ค. 2562

2,500.-

4,000.-

  Deadline  ลงทะเบียน  15 มีนาคม 62   

ติดต่อคณะกรรมการดำเนินงาน : ncap2019@gmail.com

อัตรานี้รวม อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ และงานเลี้ยงรับรอง 1 มื้อ
ที่พัก โรงแรมรามาการ์เด้นส์ อัตราห้องเตียงคู่   1,800 บาท/คืน      เตียงเดี่ยว   1,600 บาท/คืน
จองที่พัก http://ramagardenshotel.com/

ช่องทางในการชำระเงิน

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ชื่อบัญชี          การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ เลขที่บัญชี      235-269598-5

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

*** กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อย และเตรียมไฟล์เอกสารหลักฐานการชำระเงินในรูปแบบไฟล์รูปภาพ jpg, png, gif หรือไฟล์ pdf
สำหรับใช้ในการแนบหลักฐานการชำระเงินให้พร้อม
ก่อนกรอกข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ติดต่อคณะกรรมการดำเนินงาน : ncap2019@gmail.com