-

รูปแบบการตีพิมพ์

  • บทคัดย่อ (Abstract) ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word เท่านั้น หมดเขตลงทะเบียน 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Proceedings) หมดเขตลงทะเบียน 15 กุมภาพันธ์ 2562
  • บทความวิจัย (Full article : Journal of Fisheries and Environment) หมดเขตลงทะเบียน 30 เม.ย. 62 คลิกที่นี่เพื่อส่งบทความวิจัย (Full article) ***ลิงค์นี้เฉพาะส่ง JFE เท่านั้น
  • โปสเตอร์ (Poster) การนำเสนอโปสเตอร์ขนาด 80x100 ซม. (ให้นำโปสเตอร์มาส่งที่จุดลงทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ระหว่าง เวลา 08.30 – 12.00 น.)

ติดต่อฝ่ายวิชาการacademicncap2019@gmail.com

 

 

-

แบบฟอร์ม ลงชื่อและหัวข้อการนำเสนอ