ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภาพวาด สาหร่ายและแพลงก์ตอน

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายและภาพวาด สาหร่ายขนาดใหญ่ สาหร่ายขนาดเล็ก เข้าประกวด โดยท่านสามารถส่งภาพถ่ายจากธรรมชาติ หรือ ภาพถ่ายใต้กล้องจุลทรรศ์ หรือ ภาพวาด เข้าร่วมประกวดภายในงาน โดยให้ทำการลงทะเบียนส่งภาพถ่ายและภาพวาดเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.ncap2019.org และให้ท่านนำรูปภาพจริง ขนาด A4 มาส่งที่จุดลงทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 […]